Надомест на штета од каснување на куче

Надомест на штета од каснување на куче

Каснувањето од куче домашно или улично може да предизвика значителна штета, како физичка така и емоционална. Ваквите инциденти не се само болни и трауматични, туку можат да имаат и долгорочни последици врз здравјето и квалитетот на животот на жртвата. Во Македонија, правото на надомест на штета од каснување од куче е регулирано со закон и е од витално значење за жртвите да ги знаат своите права и начини на кои можат да добијат компензација.

Што да направите по каснување од куче?

 • Барање медицинска помош: Првата и најважна акција е да се побара медицинска помош. Дури и ако раната изгледа мала, уличните кучиња може да носат различни болести кои можат да се пренесат на луѓето.
 • Пријавување на инцидентот: Инцидентот треба веднаш да се пријави во полицијата  во локалната полициска станица за што подоцна и ќе ви дадат потврда за пријавен настан и да се утврди кој е надлежен за кучето
 • Собирање докази: Доказите играат клучна улога во барањето на надомест на штета. Фотографирајте ги раните, облеката и местото каде што се случило каснувањето. Ако има сведоци, побарајте нивни изјави.

Права и обврски

Во Македонија, законите за надомест на штета предвидуваат дека локалната самоуправа е одговорна за контролата на уличните кучиња. Ако сте каснати од уличен пес, имате право да барате надомест на штета за:

 • Медицински трошоци: Вклучувајќи ги сите трошоци за лекување, лекарства и евентуални хируршки интервенции.
 • Претрпена болка и страв: Компензација за физичката болка и психолошката траума предизвикана од инцидентот.
 • Нагрденост: доколку од каснувањето е останата последици како што е лузна.
 • Намалена животна способност: Во зависност од повредата може да имате право на надомест по овој основ

Како да поднесете барање за надомест на штета?

 • Контактирајте адвокат: Најдобро е да ангажирате адвокат кој има искуство во вакви случаи. Адвокатот ќе ви помогне да ги соберете сите потребни докази и да подготвите правно барање.
 • Поднесување на барањето: Барањето се поднесува до локалната самоуправа или судот, во зависност од ситуацијата. Вашиот адвокат ќе ви даде точни насоки за тоа како да го направите ова.
 • Преговори за спогодба: Во многу случаи, можно е да се постигне спогодба со локалната самоуправа без да се оди на суд иако во таков случај надоместот веројатно ќе биде значително помал. Адвокатот ќе преговара во ваше име за да се обезбеди фер компензација.
 • Поднесување на тужба: Со поднесување на тужба до Судот се бара од одговорното лице за животното да ја надоместите штетата која била причинета

Завршни зборови

Каснувањето од куче може да има сериозни последици, но со соодветна правна поддршка, жртвите можат да добијат надомест на штета што ќе им помогне да се опорават и да продолжат со нормалниот живот. Важно е да ги познавате вашите права и да преземете брзи и одлучни чекори за да добиете правдата што ја заслужувате.

ЧПП

Колкав надомест ќе биде исплатен?

Таков податок однапред не може да ви каже никој од причина што штетата се определува според повредите,болката стравот итн и секој настан е посебен.

Какви докази се потребни?

Пријава-потврда од полиција за настан

Медицинска документација

Фотографии од повредата

Вешт наод и мислење за повредите

Related Posts