Ознака: укинување на потврдата за правосилност и извршност