Ознака: надомест на штета предизвикана од каснување од бездомно куче