2019 July

17 Jul: Платен налог

Постапката за издавање на нотарски платен налог Надлежноста за издавање на платен налог со кој се дозволува извршување на веродостојна…